Welkom op Zorgplein Almere

ZorgpleinAlmere is een gezamenlijk initiatief van Reedewaard, Woonzorg Flevoland en Huisartsenpraktijk Medi-Mere. Alle zorgverleners op de Kerkstraat van Almere Haven hebben zich aangesloten bij het Zorgplein Almere.

Toekomstbestendige zorg

Wij streven naar goede en vertrouwde zorg bij u in de wijk. Zorgvuldige onderlinge werkafspraken tussen alle betrokken zorgpartners zal leiden tot een kwalitatief hoogwaardige zorg. Deze samenwerking is bedoeld als voorbereiding op de zorgontwikkelingen van de komende jaren waarbij van ons verwacht wordt intensief samen te werken met diverse zorgverleners in de wijk. Een goede afstemming van de juiste zorg voor de patiënt zal leiden tot zinnige en zuinige zorg. Een door de huisarts gecoördineerde zorg, waarbij we proberen de patiënt zoveel mogelijk in de thuissituatie te behandelen en te houden. En dit kan alleen door heel nauwgezet samen te werken

Portal

De site fungeert als een portal: klik op de zorgaanbieder en u wordt door gelinkt naar de betreffende site.

Visie: de kracht van samenwerken.

De zorg is tegenwoordig ingewikkeld en lijkt steeds complexer te worden. Om de zorg optimaal te houden is het van belang samen te werken en goede onderlinge afspraken te maken: waar stopt de zorg voor de ene partij en wanneer wordt deze zorg overgenomen door de andere partij. In onderlinge werkafspraken zullen deze zorgpaden worden beschreven en uitgewerkt.

Missie: persoonlijke zorg

De partners van ZorgpleinAlmere zetten persoonlijke een betrouwbare zorg op de eerste plaats. In samenwerking met de patiënt/cliënt zal de juiste en de beste zorg worden gerealiseerd.

Doelen:

De volgende doelen zijn gezamenlijk geformuleerd:
  • Inzicht hebben in het zorgnetwerk van de patiënt( e) 
  • Optimale onderlinge samenwerking 
  • Optimale efficiëntie met zo min mogelijk schakels t.b.v. de patiënt( e ) 
  • Elkaars kunde + kennis gebruiken 
  • Preventie en vroegtijdige interventie nastreven
  • Kennisuitwisseling en elkaar op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkeling

Huisartsenpraktijk Medi-Mere

036 532 9988

Zorgresidentie Reedewaard

036 540 2077

Woonzorg Flevoland

0320 229 173

Apotheek Almere Haven

036 547 1000

Psycholoog POH GGZ

036 532 9988

Mensendieck

036 531 1451

Verloskunde

06 2286 9260

Echodiagnostiek

036 532 9988

Fysiotherapie Almere-Haven

036 531 3131

TopFit Fysiotherapie

036 303 3000

Thuis in Horen Audicien

06 4137 4136

InAlmere Logopedie

036 531 8081

Simplfood dietist

0320 23 9223

Zorghotel Reedewaard

036 540 2077

TM Topmaaltijd

06-52436819

Podotherapie Almere

036 533 6013

Total Feet and Bodycare

036 -?

Careorthopedie

030 265 8624

Senior-Live

036 737 0422

Logopedie Flevoland

036 549 9327

Annatommie MC

088 022 0600

Schakelteam Almere Haven

030 265 8624

Cardiologie Centra Nederland

085 303 8620

De locatie in Haven

Copyright 2018 - Zorgplein Almere