Wat doen wij?

Wij werken samen! Dit is het motto van de samenwerking van Zorgplein Almere. Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om goede zorg te kunnen leveren en de zorgkosten te beheersen.  We komen in een fase waarbij het ziekenhuis steeds eerder de patiënt naar huis stuurt en deze patiënt opgevangen dient te worden door de eerste lijn in de wijk. Dit is in de regel (hoog) complexe zorg, waarbij de hulp van meerdere zorgaanbieders vereist is. Door goed samen te werken en deze samenwerking te laten sturen vanuit een multidisciplinaire setting en structureel efficiënt overleg zal de patiënt de beste zorg in de wijk ontvangen.

Zorgpaden

De komende periode zal deze pagina steeds meer gevuld en uitgebreid worden met de zorgpaden van Zorgplein Almere.

Definitie Zorgpaden

Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader. Het streefdoel van een zorgpad is: de kwaliteit van zorg, over de grenzen van een organisatie heen, te verbeteren door het verbeteren van resultaten, het bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de patiënttevredenheid en het optimaliseren van het middelengebruik.

Onze Zorgpaden:

Zorg Rondom Ziekenhuis

Gestructureerde zorg en / of begeleiding, gericht op problemen die samenhangen met voorbereiding- of nazorgproces bij ziekenhuisopname, zodat goede ketenzorg wordt geboden aan patiënten met complexe- en / of continuïteitsproblematiek.

Dementie

Zorg- en hulpverleners werken dus samen om de kwaliteit van leven en van zorg en/of dienstverlening te optimaliseren op maat van de persoon met dementie en de mantelzorger, op een duurzame manier.

Diabetes

Multidisciplinaire behandeling van de patiënt met suikerziekte, waarbij met name huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, di?tist en podotherapeut op geprotocolleerde wijze de noodzakelijke zorg bieden aan de patiënt en een op maat gemaakt zorgplan.

Verminderd gehoor

Patiënten met een verminderd gehoor onderzoeken middels een gehoortest en adequaat verwijzen waarbij pt maximaal wordt geholpen op hetzelfde moment.

Preventie van gehoorverlies/gehoorschade

Patiënten voorlichten en adviseren in het gebruik van preventieve maatregelen.

Rugklachten

Bewustmaken van de invloed van houding en beweging op betreffende rugklachten, door oefeningen controle krijgen op de rugpijn en preventie  van rugklachten door integreren van de geleerde houding en beweging in de ADL.

Psycho-somatische klachten

Een integrale behandeling van zowel lichamelijke als psychosociale problematiek. Door middel van taakgerichte hulpverlening, cognitieve gedragstherapie, slaaptherapie en lichaamswerk krijgt de patiënt inzicht in zijn stressor.

Burn-out

Cognitieve gedragstherapeutische behandeling volgens burn-out protocol gericht op stress management, time management, verbeteren van assertiviteit, verbeteren van coping, veranderen van denk patronen en uitvoeren van gedragsexperimenten.

Depressie

Cognitieve gedragstherapeutische behandeling volgens protocol depressie gericht op  activatie en veranderen van disfunctionele denkgewoonten, aanpassen van omstandigheden die geleid hebben tot somberheid

EMDR trauma behandeling

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Slik, taal, spraakproblemen na CVA en bij MS, Dementie en Parkinson

Bepalen, door middel van onderzoek, de ernst van de stoornis en vaststellen welke behandelingsmogelijkheden er zijn.
Het verminderen, consolideren en of herstellen van de klachten
Adviseren van de patiënt, diens omgeving en andere zorgverleners

Adem - Stem klachten

Bepalen, door middel van onderzoek, de ernst van de stoornis en vaststellen welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Aanleren van gezond stemgebruik, ademhaling en stemgeving, ademverdeling, verminderen van chronische hoest. Hanteren van en gecontroleerde ademhaling.

Taal en Ontwikkelingsachterstand Stoornis (TOS)

Bepalen, door middel van onderzoek, de ernst van de achterstand en stoornis en vaststellen welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Obligate samenwerking met diverse paramedici is een vereiste

Herhaalreceptuur

Adequate fiaterings procedure voor verantwoorde uitgifte van herhaalmedicatie en bewaking van de medicatie.

Zorgpad Polyfarmacy

Screening op juist, verantwoord en veilig medicatie gebruik bij  patiënten  met meer dan 5 verschillende soorten medicijnen.

Baxter uitgifte

Zorgvuldige medicatie uitgifte middels dagelijks proportionering per uitgifte moment.

N Care

Het op verantwoorde wijze uitdelen van medicijnen aan patiënten met een zorgzwaarte indicatie in een zorginstelling of thuissituatie

Osteoporose

Het osteoporose zorgpad heeft als doel de patiënt met osteoporose multidisciplinair te begeleiden  om zoveel mogelijk oorzaken van de osteoporose en/of gevolgen van osteoporose tegen te gaan.

Angst

Angstklachten terugbrengen tot normale proporties. ?Gezonde zorgen? kunnen ook nuttig zijn, maar mogen geen belemmering zijn zijn op het dagelijks leven.

Obstipatie bij kinderen

Obstipatieklachten bij kinderen laten verminderen. Tijdens het programma zullen we alle facetten, die leiden tot het probleem obstipatie, bespreken en aanpakken.

Gastric Bypass (Maagverkleining)

Het doel van het zorgprogramma is het begeleiden van de patiënt voordat de operatie plaatsvindt en na de maagverkleining wanneer de eerste zorg door het ziekenhuis ophoudt. Wij bieden de patiënt een zorgpakket aan waarbij alle aspecten rondom de maagverkleining opgepakt worden zoals beweging, gezonde voeding , het gebruik van supplementen en aanpassing van bestaande medicatie.

Overgewicht

Een goede basis leggen voor een blijvend gezond gewicht door middel van verandering van het eet- en activiteitenpatroon.

Kwetsbare ouderen

Doel van het zorgprogramma is het leveren van proactieve, integrale, samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Uitgangspunten zijn ondersteuning dicht bij huis en samenwerking met netwerkpartners.

Copyright 2018 - Zorgplein Almere